• Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu ghi hình HIKVISION iVMS-4200Đổi trả hàng trong 10 ngày
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu ghi hình HIKVISION iVMS-4200Thanh toán khi nhận hàng
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu ghi hình HIKVISION iVMS-4200Vận chuyển miễn phí
khuyen mai electrolux

Danh mục sản phẩm

Tin tức

quảng cáo
»
Tin tức
»

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu ghi hình HIKVISION iVMS-4200

Chia sẽ:


Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu ghi hình HIKVISION iVMS-4200
1.1 Đăng ký người dùng và đăng nhập
Lần đầu tiên sử dụng phần mềm iVMS-4200, bạn cần đăng ký một người dùng siêu cấp để đăng nhập.
Các bước:
1. Nhập tên người dùng siêu cấp và mật khẩu.
2. Xác nhận lại mật khẩu.
3. Theo tùy chọn, có thể chọn hộp kiểm Enable Auto-login để tự động đăng nhập vào phần mềm.
4. Nhấn Register. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản siêu cấp.
Chú ý:
Tên người dùng không thể chứa các ký tự sau: / : * ? “ < > |
Mật khẩu không thể để trống và độ dài mật khẩu không dưới sáu ký tự.
Khi mở phần mềm iVMS-4200 sau khi đã đăng ký, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm với tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký.
Các bước:
1. Nhập tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký.
2. Theo tùy chọn, có thể chọn hộp kiểm Enable Auto-login để đăng nhập vào phần mềm tự động.
3. Nhấn Login.
Sau khi chạy phần mềm, một trình thuật sĩ sẽ hiển thị để hướng dẫn bạn thêm thiết bị và thực hiện một số thiết lập cơ bản.
2.2 Thêm một thiết bị
Mục đích:
Sau khi chạy iVMS-4200, các thiết bị bao gồm camera gắn mạng, bộ mã hóa hình ảnh, DVR, NVR có thể được thêm vào phần mềm để thực hiện cấu hình và quản lý từ xa như xem trực tiếp, xem lại, thiết lập cảnh báo, …
Thực hiện theo những bước sau để vào giao diện Encoding Device Adding:
1. Nhấn biểu tượng    trên bảng điều khiển,
hoặc chọn Tools->Device Management để mở trang Device Management.
2. Nhấn chọn thẻ Server.
3. Chọn Encoding Device để vào giao diện Encoding Device Adding.


Bạn có thể thêm thiết bị theo một trong các cách sau:
Phát hiện thiết bị trực tuyến, xem Mục 2.2.1 Thêm thiết bị trực tuyến.
Xác định địa chỉ IP của thiết bị, xem Mục 2.2.2 Thêm thiết bị theo cách thủ công.
Xác định mảng IP của thiết bị, xem Mục 2.2.3 Thêm thiết bị bằng mảng IP.
IP Server, xem Mục 2.2.4 Thêm thiết bị bằng IP Server.
HiDDNS, xem Mục 2.2.5 Thêm thiết bị bằng HiDDNS.
2.2.1 Thêm thiết bị trực tuyến
Mục đích:
Các thiết bị trực tuyến trong cùng mạng cục bộ với phần mềm giám sát sẽ hiển thị trong một danh sách. Bạn có thể nhấn Refresh Every 15s để làm mới thông tin các thiết bị trực tuyến.
Các bước:
1. Chọn thiết bị để thêm vào từ danh sách.
2. Nhấn Add to Client để mở hộp thoại thêm thiết bị.
3. Nhập các thông tin yêu cầu.
Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn.
Address: Nhập địa chỉ IP của thiết bị. Trong trường hợp này, địa chỉ IP của thiết bị được tự động nhận diện.
Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.
User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là
admin.
Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.
4. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định.
5. Nhấn Add để thêm thiết bị.
Nhấn Add All, nhập tên người dùng và mật khẩu, khi đó bạn có thể thêm tất cả các thiết bị trực tuyến vào phần mềm.
Chọn một thiết bị từ danh sách, nhấn Modify  Netinfo, bạn có thể thay đổi thông tin mạng của thiết bị được chọn.
Chọn một thiết bị từ danh sách, nhấn Restore Default Password, bạn có thể khôi phục mật khẩu của thiết bị được chọn. 
2.2.2 Thêm thiết bị theo cách thủ công
Các bước:
1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
2. Chọn Adding Mode là IP/Domain.
3. Nhập các thông tin yêu cầu.
Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn. Address: Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của thiết bị. Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.
User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là
admin.
Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.
4. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định.
5. Nhấn Add để thêm thiết bị.
2.2.3 Thêm thiết bị bằng mảng IP
Các bước:
1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
2. Chọn Adding Mode là IP Segment.
3. Nhập các thông tin yêu cầu.
Start IP: Nhập địa chỉ IP bắt đầu.
End IP: Nhập địa chỉ IP kết thúc trong cùng dải mạng với IP bắt đầu.
Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.
User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là
admin.
Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.
4. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định.
5. Nhấn Add, thiết bị có địa chỉ IP nằm giữa địa chỉ IP bắt đầu và IP kết thúc sẽ được thêm vào danh sách thiết bị.
2.2.4 Thêm thiết bị bằng IP Server
Các bước:
1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
2. Chọn Adding Mode là IP Server.
3. Nhập các thông tin yêu cầu.
Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn.
Server Address: Nhập địa chỉ của IP Server.
Device ID: Nhập ID thiết bị đã đăng ký trên IP server.
User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là admin.
Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.
4. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định.
5. Nhấn Add để thêm thiết bị.
2.2.5 Thêm thiết bị bằng HiDDNS
Các bước:
1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
2. Chọn Adding Mode là HiDDNS.
3. Nhập các thông tin yêu cầu.
Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn.
Server Address: www.hik-online.com.
Device Domain Name: Nhập tên miền động của thiết bị đã đăng ký trên máy chủ HiDDNS.
User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là
admin.
Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.
4. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định.
5. Nhấn Add để thêm thiết bị.
Chú ý: iVMS-4200 cũng cung cấp phương thức thêm thiết bị ngoại tuyến. Chọn hộp kiểm Add Offline Device, nhập các thông tin yêu cầu và số kênh của thiết bị rồi nhấn Add. Khi thiết bị trực tuyến, phần mềm sẽ tự động kết nối đến thiết bị.
Sau khi được thêm thành công, các thiết bị sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị. Bạn có thể kiểm tra tài nguyên sử dụng, trạng thái HDD, trạng thái ghi hình và các thông tin khác của thiết bị trong danh sách.
Nhấn Refresh All để làm mới thông tin của tất cả các thiết bị đã thêm vào. Bạn cũng có thể nhập tên thiết bị trong ô lọc để tìm kiếm.
Chọn một thiết bị trong danh sách, nhấn Modify/Delete, khi đó bạn có thể chỉnh sửa/xóa thông tin của thiết bị được chọn.
Chọn một thiết bị trong danh sách, nhấn Remote Config, khi đó bạn có thể thực hiện một số cấu hình từ xa cho thiết bị nếu cần thiết.
2.3 Group Management (Quản lý nhóm)
Mục đích:
Các thiết bị thêm vào có thể được tổ chức theo nhóm để quản lý thuận tiện. Bạn có thể xem trực tiếp, xem lại tệp tin ghi hình và thực hiện một số thao tác khác đối với thiết bị thông qua nhóm.
Trước khi bắt đầu:
Các thiết bị cần thêm vào phần mềm trước khi thao tác quản lý theo nhóm. Thực hiện theo các bước sau để vào giao diện Group Management:
1. Mở trang Device Management.
2. Nhấn chọn thẻ Group để vào giao diện Group Management.
2.4 Các thao tác cơ bản khi xem trực tiếp
Mục đích:
- Với các tác vụ giám sát, bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp từ camera trên trang Main View. Phần mềm hỗ trợ một số thao tác cơ bản, bao gồm chụp ảnh, ghi hình thủ công, điều khiển PTZ, ...
- Trước khi bắt đầu:
- Phải tạo một nhóm camera trước khi xem trực tiếp. Nhấn biểu tượng    trên bảng điều khiển,
hoặc nhấn View->Main View để mở trang Main View.
Trang Main View
1 View List – Danh sách dạng hiển thị
2 Camera List – Danh sách camera
3 PTZ Control Panel – Bảng điều khiển PTZ
4 Display Window of Live View – Cửa sổ hiển thị hình ảnh
5 Live View Toolbar – Thanh công cụ Live View
2.4.1 Bắt đầu và Dừng xem trực tiếp Bắt đầu xem trực tiếp một camera Các bước:
1. Mở trang Main View.
2. Tùy chọn, nhấn biểu tượng   trên thanh công cụ, rồi chọn   và chọn chế độ hiển thị để xem trực tiếp.
3. Nhấn-và-kéo camera vào cửa sổ hiển thị,
hoặc nhấn đúp vào tên camera sau khi chọn cửa sổ hiển thị để bắt đầu xem trực tiếp.
Chú ý: Bạn có thể nhấn-và-kéo hình ảnh camera đang xem trực tiếp từ cửa sổ này sang cửa sổ khác nếu cần thiết.
Dừng xem trực tiếp
Các bước:
1. Chọn cửa sổ hiển thị.
2. Nhấn biểu tượng   hiển thị ở góc trên bên phải khi đưa con trỏ qua cửa sổ,
hoặc nhấn Stop Live View trên trình đơn chuột phải để dừng xem trực tiếp cửa sổ được chọn.
Bạn cũng có thể nhấn nút   trên thanh công cụ để dừng xem tất cả các kênh.
2.4.3 Điều khiển PTZ khi xem trực tiếp
- Phần mềm cho phép điều khiển PTZ các camera có tính năng quay/quét/zoom. Bạn có thể thiết lập điểm đặt trước, đường tuần tra và lịch trình mẫu cho các camera trên bảng điều khiển PTZ. Bạn cũng có thể mở cửa sổ điều khiển PTZ để thao tác điều khiển camera.
- Nhấn biểu tượng   để mở rộng bảng điều khiển PTZ.
2.4.4 Ghi hình thủ công và Chụp hình
Thanh công cụ trên mỗi cửa sổ xem trực tiếp:
 
Trên mỗi cửa sổ xem trực tiếp, các nút công cụ sau khả dụng:

      Capture Chụp ảnh cửa sổ xem trực tiếp.
   Start/Stop Recording Bắt đầu/Dừng ghi hình thủ công. Tệp tin ghi hình được lưu trữ trên máy tính.
       Switch to Instant Playback Chuyển sang chế độ xem lại tức thời.
2.4.5 Instant Playback (Xem lại tức thời)
Mục đích:
Các tệp tin ghi hình có thể được xem lại tức thời trên trang Main View. Xem lại tức thời cho phép xem lại ngay lập tức một đoạn hình ảnh đáng chú ý hoặc không rõ ràng trong lần đầu quan sát.
Trước khi bắt đầu:
Tệp tin ghi hình cần được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ, như thẻ nhớ  SD/SDHC, HDD trên DVR, NVR, Camera gắn mạng, … hoặc trên máy chủ lưu trữ.
Các bước:
1. Bắt đầu xem trực tiếp và di chuyển con trở chuột trên cửa sổ để hiển thị thanh công cụ.
2. Nhấn biểu tượng    trên thanh công cụ và một danh sách các thời điểm sẽ hiển thị cho phép bạn chọn 30s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min, và 10 min.
3. Chọn một thời điểm để xem lại tức thời.
Ví dụ: Nếu thời điểm hiện tại đang xem trực tiếp là 09:30:00, và bạn chọn 3 min, khi đó xem lại tức thời sẽ bắt đầu từ thời điểm 09:27:00.
4. Nhấn biểu tượng    một lần nữa để dừng xem lại tức thời và trở lại xem trực tiếp.
2.4.6 Các tính năng khác khi xem trực tiếp
- Có một số tính năng khác cũng được hỗ trợ khi xem trực tiếp, bao gồm zoom kỹ thuật số, âm thanh hai chiều, trạng thái camera và đồng bộ hóa.
- Màn hình phụ (Auxiliary Screen Preview)
- Hình ảnh trực tiếp có thể hiển thị trên cả màn hình phụ để thuận tiện khi giám sát. Phần mềm hỗ trợ lên đến 3 màn hình phụ.
- Zoom kỹ thuật số (Digital Zoom)
- Sử dụng nút chuột trái để kéo một vùng chữ nhật theo hướng từ phía dưới bên phải/ phía trên bên trái để phóng to/thu nhỏ vùng chữ nhật.
- Âm thanh hai chiều (Two-way Audio)
- Âm thanh hai chiều kích hoạt tính năng hội thoại có tiếng của camera. Bạn được âm thanh theo thời gian thực từ camera. Âm thanh hai chiều chỉ có thể sử dụng cùng với một camera tại cùng một thời điểm.
- Trạng thái camera (Camera Status)
- Trạng thái camera, như trạng thái ghi hình, trạng thái tín hiệu, số lượng kết nối, … có thể được nhận biết và hiển thị để kiểm tra. Trạng thái này sẽ được làm mới mỗi 10 giây.
- Đồng bộ hóa (Synchronization)
- Tính năng đồng bộ hóa cung cấp một phương thức để đồng bộ thời gian hình ảnh trực tiếp với máy tính chạy phần mềm.

 

hộp đen ô tô, hộp đen xe tải, thiết bị dẫn đường, thiết bị giám sát hành trình, định vị xe máy, adsun tms-t90, Vnet TG102LE, lắp định vị ô tô, định vị ô tô giá rẻ, lắp hộp đen cho xe tải, thiết bị định vị, lắp định vị xe tải

HOTLINE: 0919.678.919
re